Aplinkos tyrimai

TUV UOLEKTIS, Lietuvos ir Vokietijos UAB

Partizanų g. 17, KAUNAS
Tel. (37) 331860, www.tuvuolektis.lt

Tuv uolektis

GEOFIRMA, UAB

Saulėtekio al. 15 -515, VILNIUS
Tel. (612) 12228, www.geofirma.lt

Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai, ekogeologiniai tyrimai, grunto tyrimas, aplinkos monitoringas. požeminio vandens monitoringas, monitoringo programos, geotechninės konsultacijos, geotechniniai projektai, pagrindų (gruntų) sutankinimo kontrolė, statininis CPTU...

www.telgesa.lt

EKOMETRIJA, UAB

Geologų g. 11, VILNIUS
Tel. (5) 2136730, www.ekometrija.lt

Nuotekų, paviršinio ir požeminio vandens, dumblo, dirvožemio, grunto tyrimai, stacionarių oro taršos šaltinių išmetamų teršalų matavimai, aplinkos oro tyrimai. Su aplinkosauga susijusių dokumentų tvarkymas. Ekogeologiniai tyrimai, požeminio vandens monitoringas.

VALSTYBINĖ PROJEKTŲ IR SĄMATŲ EKSPERTIZĖ, UAB

Kalvarijų g. 125 , 4C korp., VILNIUS
Tel. (5) 2733933, www.vpse.lt

Sąmatų, statinių, projektų, kelių, inžinerinių tinklų, hidrotechnikos statinių, vandentiekio ir nuotekų, savartynų, sporto paskirties statinių ekspertizė, vandentvarka, melioracijos projektavimas ir ekspertizė.

www.sirse.lt
Papildomai ieškokite