Aplinkos tyrimai

DEKRA INDUSTRIAL, UAB

Taikos pr. 7, VISAGINAS
Tel. (386) 31608, www.dekra-industrial.lt

Metalų, metalo gaminių, metalo konstrukcijų, visų grupių potencialiai pavojingų įrenginių, vamzdynų virintinių jungčių neardomieji bandymai, mechaniniai bandymai, metalotyra, cheminės sudėties nustatymas laboratorijoje ir lauko sąlygomis. Mechaniniai bandymai: tempimas,...

Darbus atliekame chemijos, naftos, dujų, energetikos (įskaitant atominę ir vėjo), mašinų gamybos, laivų statybos pramonės įmonėse.

EKOMETRIJA, UAB

Geologų g. 11, VILNIUS
Tel. (5) 2136730, www.ekometrija.lt

Nuotekų, paviršinio ir požeminio vandens, dumblo, dirvožemio, grunto tyrimai, stacionarių oro taršos šaltinių išmetamų teršalų matavimai, aplinkos oro tyrimai. Su aplinkosauga susijusių dokumentų tvarkymas. Ekogeologiniai tyrimai, požeminio vandens monitoringas.

www.deichmann.com

VALSTYBINĖ PROJEKTŲ IR SĄMATŲ EKSPERTIZĖ, UAB

Kalvarijų g. 125 , 4C korp., VILNIUS
Tel. (5) 2733933, www.vpse.lt

Sąmatų, statinių, projektų, kelių, inžinerinių tinklų, hidrotechnikos statinių, vandentiekio ir nuotekų, savartynų, sporto paskirties statinių ekspertizė, vandentvarka, melioracijos projektavimas ir ekspertizė.

www.sirse.lt
Papildomai ieškokite